Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád upravuje podmínky a pravidla pro uplatnění práv z vadného plnění, tj. uplatnění reklamace v případě nákupu vadného zboží na internetovém obchodu na adrese: www.bambino-kocarky.cz 

Pokud chcete zboží reklamovat, učiňte prosím toto:

 1. Vyplňte reklamační list a zašlete nám ho na emailovou adresu info@bambino-kocarky.cz  zde ke stažení -  reklamacni-list
  2. Pokud máte možnost přiložte fotografie znázorňující poškození zboží. Nepřekračujte prosím datový limit max. 8MB.


Na Váš email budeme reagovat bezprostředně v co možná nejkratší době v pracovní dny. Zvolíme společně cestu jakou bude reklamace probíhat, zda bude zboží zasláno k nám na adresu, či zda máte zájem pro urychlení reklamace zaslat zboží přímo do autorizovaného servisu, případně u některých značek zboží může dopravce vyzvednout zboží přímo na Vaší adrese.


Dokumenty k přiložení k reklamovanému zboží :

 1. Faktura= prodejní doklad = ZÁRUČNÍ LIST
  2. Vyplněný reklamační list, nebo průvodní dopis obsahující příslušné náležitosti

 

V případě uznané reklamace budou náklady spojené s reklamací zaslány na Vámi uvedený bankovní účet.
V případě neuznané reklamace, ale mechanického poškození výrobku náklady spojené s reklamací vráceny nebudou. V tomto případě je předmětem dalšího jednání zda zákazník bude chtít poškozené zboží za úhradu opravit.

Zboží na reklamaci je třeba vždy zaslat očištěné, zejména kola kočárků je třeba zbavit bláta a kamínků. Důkladným očištěním také zabráníte ušpinění ostatních částí při přepravě zboží. V opačném případě nemusí být zboží na reklamaci přijato.


Reklamované zboží nikdy nezasílejte na dobírku, nebylo by přijato a Vám by vznikly zbytečné náklady.

Reklamace se uplatňují na adrese provozovny e-shopu: BAMBINO - Martin Sekera, Hrachovec 73, 757 01 Valašské Meziříčí nebo - pouze osobně – na adrese kamenné prodejny BAMBINO, Zašovská  884, 757 01 Valašské Meziříčí nebo přímo u autorizovaného servisu; pokud toto bylo sděleno prodávajícím při prodeji (např. formou záručního listu). Po písemné dohodě s prodávajícím je možná změna místa uplatnění reklamace i na jiné určené osoby (autorizované servisy).  Reklamace je uplatněna doručením Vaší vůle na e-mail nebo přijata okamžikem předání reklamovaného zboží do provozovny prodávajícího či autorizovaného servisu. S ohledem na sortiment se většinou vyžaduje odborné posouzení případné vady. Potvrzení o datu a způsobu reklamace vystaví vždy prodávající; a to i v případě uplatnění případné vady u jiných osob (autorizovaných servisů). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

Reklamovat lze pouze zboží, které jste u nás zakoupili. Pokud jste zboží zakoupili od třetí osoby, je zapotřebí uplatňovat případné nároky z vady zboží pouze u této třetí osoby.

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného prodlení po zjištění vady či problému se zbožím. Další používání zboží i přes zjištěnou vadu by mohlo vést k rozšíření poškození a následnému částečnému či plnému neuznání reklamace.   

Vznikne-li mezi spotřebitelem a prodávajícím spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má spotřebitel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz/, www.adr.coi.cz, elektronický kontakt: adr@coi.cz, telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které spotřebitel u prodávajícího zakoupil, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může spotřebitel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V PŘÍPADĚ POŠKOZENÉ ZÁSILKY

Zboží pro přepravu balíme co nejpečlivěji, aby dorazilo vždy včas a v pořádku. Pokud i přesto dojde k poškození zásilky, kontaktujte nás prosím co nejrychleji abychom společně s vámi problém co nejrychleji vyřešili. 

Poškozený obal zásilky
Při převzetí pečlivě zkontrolujte obal zásilky.
Zjevně poškozenou zásilku (např. proražený nebo potrhaný obal) nepřebírejte, pokud se nemůžete stoprocentně ujistit, že zboží uvnitř je nepoškozené.
Důvod odmítnutí zásilky vždy uveďte doručovateli do přepravního listu spolu se svým podpisem.
Informujte nás o problému e-mailem, dohodneme se na dalším postupu.

Poškozené zboží uvnitř zásilky při neporušeném obalu
Obsah zásilky zkontrolujte co nejdříve po doručení.
V případě poškození obsahu nás neprodleně (nejpozději následující pracovní den po dni doručení) kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, dohodneme se na dalším postupu.
Nevyhazujte ani neupravujte obal zásilky.
Zašlete nám prosím fotografie poškozeného zboží a fotografie obalu.

Email pro zaslání informace: info@bambino-kocarky.cz

Telefon +420 608 101 424,  +420 702 356 495                 

ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY VE 14DENNÍ LHŮTĚ

Jak postupovat :

 1. zboží uveďte prosím do původního stavu v jakém bylo dodáno
  2. zkontrolujte zda vracíte vše co bylo spolu s výrobkem dodáno, včetně dokumentace, dárků a příslušenství
  3. přiložte kopii prodejního dokladu a formulář pro odstoupení od kupní smlouvy odkaz zde. 
  4. pečlivě vyplňte a zkontrolujte číslo účtu pro vrácení peněz
  5. zboží pečlivě zabalte aby nedošlo transportem k jeho poškození

Kam zboží zaslat ?

Martin Sekera - BAMBINO
Hrachovec 73
757 01 Valašské Meziříčí

Co se bude dít dále ?

 1. zboží bude prohlédnuto a přezkoumáno zda nedošlo k jeho poškození či opotřebení
  2. peníze budou vráceny na Vámi uvedený účet nebo jiným způsobem


Co když bylo zboží opotřebeno, nebo poškozeno ?

V tomto případě je třeba zboží uvést do původního stavu. Vynaložené finanční prostředky pro uvedení do původního stavu budou odečteny z částky zboží za kterou byl výrobek zakoupen.
Budeme se snažit aby tato částka byla co nejnižší, ale bohužel v případě například ojetých koleček, kdy je nutná výměna se jedná o nezanedbatelnou částku.


Do kdy lze zboží vrátit ?

Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Jedná se o kalendářní dny, nikoliv pracovní.

 

Platné od 1.1.2021